Veebinarid

Veebinar on kahe kuni nelja akadeemilise tunni pikkune veebiarutelu mingil tellija jaoks olulisel teemal. Veebinari sisuks on ülevaade kõnealusest teemast, arutelu, küsimustele vastamine ja kogemuslugude analüüs.

Veebinaril võib osaleda üks inimene või grupp suurusega kuni 15 inimest. On võimalik teha ka suurema kuulajaskonnaga veebinare, kuid sellisel juhul aktiivse osalemise võimalus väheneb.

Veebinarid on kavandatud Zoom keskkonnas. Tellija soovil võib kasutada ka teisi tellija poolt hallatavaid keskkondi.

Veebinari teemad võivad olla nii kogemuspõhised kui ka valikteemad. Kogemuspõhine teema tähendab seda, et lähtun otseselt tellija kogemusest, huvidest ja vajadustest.

Valikteemad on järgmised:

1. Mõtte leidmine.
2. Stressiga toimetulek.
3. Kuidas luua kontakti ja pidada small talki.
4. Konflikti juhtimise ABC.
5. Nõupidamise ohjamine.
6. Kuidas anda ja saada tagasisidet?
7. Huumori tähtsus ja tähendus suhtlemisel.
8. Lepitamise mõiste ja võtted.
9. Toimetulek keerulise isiksusega.
10. Muudatuste juhtimine.
11. Töörõõmu anatoomia.
12. Õpetaja ja keeruline lapsevanem.