Raamatud

Olen kirjutanud mitmeid erialaseid raamatuid. Kõik need puudutavad religiooni- ja/või suhtlemispsühholoogiat. Siinkohal nimetan vaid eestikeelseid, mis on seotud suhtlemistemaatikaga.

1989. aastal kirjutasin venekeelse (käsikirjalise) kandidaaditöö teemal: „Suulise väljendusoskuse arendamine aktiivõppe meetodil“. Võin uhkusega öelda, et kasutan praktikas testitud koolitusmetoodikat, mille eest olen saanud kandidaadikraadi. Sellest ajast alates on grupikoolitus vormina ja avalik esinemine sisuliselt olnud minu huviorbiidis. Mul endal on tulnud väga palju avalikult esineda.

 

1994. aastal ilmus minu sulest raamat „Hingepilk. Kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia.“ Väljaandjaks kirjastus Logos. Raamat tutvustab erinevaid kriise, nagu näiteks üksildus, madal enesehinnang ja toimetulek keeruliste isiksustega. Raamatu põhisõnum on, et inimesega suhtlemiseks, eriti aitamiseks, peame teda esmalt mõistma.

 

2008. aastal (kordustrükk 2014) ilmus raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Väljaandjaks Tartu Ülikooli kirjastus. Ise pean seda oma parimaks erialaseks raamatuks. Esimene tiraaž 1500 eksemplari müüdi kiiresti läbi.

 

2010 nägi ilmavalgust SA Archimedes poolt Primus projekti toel välja antud „Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“. Tegemist on koolituste jaotusmaterjalidega. Lugejad on materjali väga hästi vastu võtnud. Täna on see avalikult saadaval aadressil http://primus.archimedes.ee/ilmus-raamat-%E2%80%9Eoppejoudude-sotsiaalsed-ja-kommunikatiivsed-oskused%E2%80%9C

2015 tuli välja „Hingehoiu psühholoogia“. Väljaandjaks Allika kirjastus. Raamat käsitleb usulise nõustamise psühholoogiat. Samas on enamus kirjeldatud nähtusi ja protsesse üldinimlikud, nagu näiteks erinevad hingehädad, abistamisvestlus, abistav suhe ja aitaja läbipõlemine. Loodan, et asjast huvitatud abistajale võiks sellest raamatust abi olla.