Esseed

Arvan, et koolituse üheks oluliseks mõjutajaks on koolitaja isik. Siinkohal võiksid esseed avada kuidas ja millest ma mõtlen.

Minu varasemad esseed on ilmunud kokkuvõtvalt Eesti mõtteloo sarjas kogumikus „Ilmutus ja varjutus“ kirjastuse Ilmamaa väljaandena 2011. aastal.

 

Aastatel 2011- 2015 ilmunud esseed on koondatud kogumikku „Viis aastat linnulennul“, mis ilmus Allika kirjastuse väljaandena 2016. aastal.

 

Järgnevalt nimetan mõned oma viimase perioodi lugudest, mis mulle endale kõige rohkem meeldivad.

Esseed 2023

Mõnda küünilisusest
https://www.err.ee/1608863570/tonu-lehtsaar-monda-kuunilisusest

Toimetulek määramatusega
https://arvamus.postimees.ee/7714298/tonu-lehtsaar-toimetulek-maaramatusega-paneb-otsima-eksistentsiaalset-moodet

Pugemise anatoomia
https://www.err.ee/1608946958/tonu-lehtsaar-pugemise-anatoomia

Vastikuse anatoomia
https://www.err.ee/1608989936/tonu-lehtsaar-vastikuse-anatoomia

2022

Dehumaniseerimisest
https://arvamus.postimees.ee/7518461/tonu-lehtsaar-kuidas-tekib-mitteinimene

Vaktsineerimissõjast
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/95318343/psuhholoog-tonu-lehtsaar-kui-tuleks-soda-siis-kusimus-mida-arvab-keegi-vaktsineerimisest-laheneks-mone-tunniga

Kalal käimisest
https://tartu.postimees.ee/7431374/tonu-lehtsaar-kala-soomiseks-ei-tasu-minna-kalale-vaid-turuhoonesse

Üksildusest ja eraklikkusest
https://arvamus.postimees.ee/7595991/tonu-lehtsaar-internetisuhtlus-ei-aita-uksilduse-vastu

2021

Võõraks jäämisest.
https://www.personaliuudised.ee/uudised/2021/11/25/organisatsioonisuhtluse-5-vooraks-jaamise-mustrit

Naeratusest
https://tartu.postimees.ee/7413076/tonu-lehtsaar-elame-siira-naeratuse-defitsiidi-ajal

Tänasest kirikust psühholoogi pilguga
http://www.eestikirik.ee/tanasest-kirikust-psuhholoogi-pilguga/?fbclid=IwAR3CMv8OwS-7uBui_7bpY10xBH2_D-dKdYEzlea22dkBxwwEjLoWxzJaYPo

Puhkamisvõimetusest
https://www.err.ee/1608202855/tonu-lehtsaar-puhkamisvoimetuse-sundroomist

Veebiloeng rahutundest
https://www.uttv.ee/naita?id=32496

Varasemad esseed

Ajavaimust
https://epl.delfi.ee/arvamus/tonu-lehtsaar-uha-enam-on-sonavotte-mille-puhul-ei-saa-aru-mida-koneleja-utles-voi-motles-kui-uldse-motles?id=88477393

Armastuse surm
http://uudised.err.ee/v/arvamus/95f136d1-09d2-41e3-896e-32851209a9cf/tonu-lehtsaar-armastuse-surm

Aukartus valu ees
http://www.err.ee/583191/tonu-lehtsaar-aukartus-valu-ees

Autoriteedivõimetus
https://www.err.ee/859481/tonu-lehtsaar-autoriteedivoimetuse-sundroomist

Eesti ühiskonda lõhestab külm konflikt
http://uudised.err.ee/v/arvamus/248df338-9a59-40e0-a6c3-285dafa2ee90/tonu-lehtsaar-eesti-uhiskonda-lohestab-kulm-konflikt

Jälje jätmisest
https://www.err.ee/1025350/tonu-lehtsaar-jalje-jatmisest

Keelest ja meelest
http://uudised.err.ee/v/160e8266-48fb-4536-b4f9-774c4f6fdd03

Külm konflikt
https://www.err.ee/552179/tonu-lehtsaar-eesti-uhiskonda-lohestab-kulm-konflikt

Lahtilaskmisest
https://kjt.ee/2018/05/lahtilaskmisest/

Mis meid seob?
http://uudised.err.ee/v/ed469979-e440-4fac-9d3b-2217fa11e70a

Mõtte leidmisest
http://pluss.postimees.ee/3276567/tonu-lehtsaar-motte-leidmisest?_ga=1.173412835.1334930256.1473961430

Okas hinges
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/religioonipsuhholoog-tonu-lehtsaar-hingeokkaga-inimestega-on-raske-suhelda-nad-ei-saa-sageli-iseendast-aru-ja-seeparast-on-ka-nendest-raske-aru-saada?id=76778966

Puhkamisvõimetuse sündroomist
https://www.err.ee/1608202855/tonu-lehtsaar-puhkamisvoimetuse-sundroomist

Rollid elulaval
https://www.err.ee/690765/tonu-lehtsaar-rollid-elulaval

Sildistamisest konfliktis
https://arvamus.postimees.ee/4257933/tonu-lehtsaar-saatana-sigidikud-valguse-inglid-eeslid-ja-mokud-ehk-sildistamine-konfliktis

Sõprusest
https://www.err.ee/613389/tonu-lehtsaar-soprusest

Taandumistarkus
http://uudised.err.ee/v/480358c0-f36c-47fe-8a27-d21c8236345c

Võõraks jäämisest
https://www.personaliuudised.ee/uudised/2021/11/25/organisatsioonisuhtluse-5-vooraks-jaamise-mustrit

Koolitaja kui selline
http://www.konverentsid.ee/persoon/2016/06/29/tonu-lehtsaar–koolitaja-kui-selline