Kogemusseminarid

Kogemusseminarid on minu koolitustegevuses üha enam arenev suund. Kogemusseminar tähendab seda, et esmalt lepime tellijaga kokku üldise teema. Näiteks rasked suhtlemissituatsioonid, suhtlemine keeruliste isikutega, arenguvestluste läbiviimine vm.

Iga osaleja peab kaasa võtma vähemalt ühe tema jaoks olulise teemakohase suhtlemisloo. Selles loos peaks olema kirjeldatud, kes suhtlevad, mis küsimuses ja miks see olukord on oluline ja/või problemaatiline.

Seminari alguses kuulame ära üksteise lood, loome nendest süsteemi ja siis hakkame neid lugusid analüüsima. Mina kommenteerin lugusid psühholoogia vaatenurgast, osalejad jagavad oma kogemusi.

Tulemusena hakkame mõistma, miks inimesed selles olukorras käituvad, nagu nad käituvad. Samuti tekib kogemuspõhine arusaam sellest, mida üldse nendes situatsioonides teha või ette võtta saab. Seega saavad osalejad psühholoogilisi teadmisi, õpivad iseennast paremini tundma ja õpivad üksteise kogemustest.

Vahel olen ka lugusid varem kogunud, kuid see on osutunud kohmakaks. Koos seminari alguses jagatud lood muutuvad ühiseks kapitaliks. Olen kogemusseminare hakanud nimetama suhtlemishäppeningiks. Hommikul ei tea keegi täpselt, mis päev toob. Õhtuks on aga kõik rahul olnud.

Soovi korral on võimalik kogemusseminari kombineerida ka mõne koolitusteemaga.