Lepitamine

Lepitamine tähendab konflikti osapoolte suhtlemise taastamist selleks, et nad ise oma probleemid lahendaksid. Mina aitan tülliläinuid taas suhtlema hakata. See võib puudutada nii isikutevahelist konflikti kui ka meeskonnasiseseid pingeid.

Senises kogemuses olen teinud kümmekond lepitamiskoolitust. Olen nõustanud omavalitsust, kus aastate jooksul olid kuhjunud pinged vallavalitsuse ja volikogu vahel. Olen nõustanud suurte organisatsioonide allüksusi, kes on olnud hädas halva suhtekliimaga, reformijärgsete suhtlemisraskustega või üksikute inimeste koostööraskustega.

Lepitamise eeldus on, et kõik osapooled osalevad selles vabatahtlikult. Lepitajana ma ei tee imet, ma ei lahenda kõiki probleeme, ma ei lähe teisele osapoolele aru pähe panema, mul ei ole lõplikke vastuseid.

Lepitajana taastan suhtlemise, aitan välja öelda varjatut, aitan mõista teist osapoolt, aitan ära kuulata, aitan osalejaid iseendas selgusele jõuda. Lepitamise ideaaltulemuseks on äraleppimine ja edasiste sammude kokkuleppimine.